Trung tâm Nghiên cứu Mekong

Center for Mekong Studies

Trung tâm Nghiên cứu Mekong tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - Phân hiệu Vĩnh Long

  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu về phát triển kinh tế và quản lý môi trường tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long

  • Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long

Hội thảo Đầu ra cho nông sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (11/2020)

Chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nông nghiệp, trao đổi cùng các cơ quan chính phủ, các tỉnh, thành, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp về cơ hội hợp tác và phát triển nông nghiệp cho các tỉnh khu vực phía Nam của Việt Nam, trập trung vào các nội dung chính:

  • Chính sách và công nghệ cho đầu ra nông sản.

  • Doanh nghiệp và thị trường nông sản.

Hội thảo Chính sách thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (10/2020)

  • Cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long;

  • Lượng hóa các tác động thành giá trị kinh tế;

  • Nhận biết các hành vi thích ứng các cấp độ khác nhau;

  • Thảo luận chính sách thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.